การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปี 2020-2021

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau of Education and Cultural Affairs), สมาพันธ์แลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ (The New Zealand Council for Intercultural Education) และองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศแคนาดา สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 2020 – 2021

ทางสถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท ได้จัดปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง (Pre-Departure Orientation) ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองปี 2020-2021 โรงแรม SC Park ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมานี้

สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนปีการศึกษา 2021-2022 สามารถสมัครสอบได้แล้วที่ https://edudee.co.th/exchange-student-apply/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-0048828 หรือไลน์ @edudeethailand

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone