การลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ “สาธิตพีไอเอ็ม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ “สาธิตพีไอเอ็ม” ได้ร่วมลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ (MOU) กับทางสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) และมูลนิธิเอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ (EduEx) เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็ม (PIM) ในการสอบชิงทุนและก้าวไปสู่ระดับโลกผ่านโครงการ “ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ”

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone