ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปี 2023-2024

สถาบัน เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (เอ็ดยูดี) ได้มีการจัดค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 2023-2024 ในวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พัทยา จังหวัดชลบุรี   ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การเรียน วิธีการคิด ฯลฯ อันจะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในปีของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนอันมีค่าครั้งนี้

ติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางปี 2023-2024 ของน้องๆเอ็ดยูดี รุ่น 9 เพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก
สมัครเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกับเอ็ดยูดี เปิดสอบของรุ่น 10 แล้ววันนี้

ดูข้อมูลการสอบ 👉 https://edudee.co.th/test-center/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone