เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์

ครอบครัวเดียวกัน

ครอบครัวอุปถัมภ์มีความหลากหลายทั้งฐานะ อาชีพ ศาสนา พวกเค้าเหล่านั้นพร้อมที่จะเรียนและรับนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ซึ่งอาจมีทั้ง พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา หรือแม้กระทั่งลูกๆของครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งจะเป็นพี่น้องกับนักเรียน ในกรณีนี้อาจรวมถึงสัตว์เลี้ยงของครอบครัวอุปถัมภ์ด้สย ท่านจะได้แบ่งปันประสบการณ์การเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเค้าจริงๆ

วิถีชีวิต

ในทุกๆวันครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมที่จะดูแลนักเรียนเสมือนเป็นลูกของพวกเค้าจริงๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีในประเทศที่ไปอยู่ อาจจะได้มีโอกาสร่วมงานปาร์ตี้ในวันสำคัญต่างๆ และมีช่วงเวลาดีๆร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์เหล่านี้ซึ่งหาไม่ได้ จะเป็นความทรงจำให้นักเรียนจดจำตราบนานเท่านาน

วันหยุดและเทศกาลสำคัญ

เทศกาลสำคัญอย่างวันขอบคุณพระเจ้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศแคนาดา จะเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมเก่าแก่จากประเทศต้นกำเนิดด้วยตนเอง และยังสามารถนำประสบการณ์มาแบ่งปันกับเพื่อนๆ และครอบครัวของนักเรียนเมื่อกลับมายังประเทศไทย

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone