งานประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพธิสารพิทยากรและงานประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน

สถาบันเอ็ดยูดีได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองในวันที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทั้งภาคปกติและภาค EP ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีการศึกษานี้ ทั้งนี้ทางโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกากับทางมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone