เอ็ดยูดีร่วมงานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนหอวัง

สถาบันเอ็ดยูดีได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาแก่ท่านผู้ปกครองโรงเรียนหอวัง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 นี้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนหอวังที่พลาดการสอบในรอบที่ผ่านมา ในวันนั้นมีท่านผู้ปกครองให้ความสนใจและกรอกใบสมัครสอบเป็นจำนวนมาก

สำหรับนักเรียนที่พลาดการสอบในรอบที่แล้วไปนั้น สามารถติดต่อขอรับใบสมัครสอบได้ที่ คุณครูสุวัจนา ที่ห้องแนะ

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone