ทีมผู้บริหารเอ็ดยูดีนัดพบปะกับผู้บริหารของโรงเรียนที่นิวซีแลนด์

ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนฟางกะพาโรอา คุณ Dawn Sullivan และคุณ Jason Pocock มาพบปะเพื่อพูดคุยกับ สถาบันเอ็ดยูดี (EduDee) ถึงระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ การสอบ NCEA รวมถึงโอกาสในการศึกต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก พร้อมกันนี้ยังได้แนะนำและให้ข้อมูลถึงความพร้อมของทางโรงเรียนในการต้อนรับนักเรียนจากต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สนใจไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความเป็นมิตรและอัดแน่นไปด้วยคุณภาพทางการศึกษาระดับโลกที่นิวซีแลนด์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone