นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ได้รับทุนจากสถาบันเอ็ดยูดีปีการศึกษา 2019-2020

สถาบันเอ็ดยูดีขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันเอ็ดยูดีในปีการศึกษา 2019-2020

  • น้องบีม กษิดิ์เดช ต่างประภา นักเรียนจากวชิราวุธวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท
  • น้องพัฒน์ พงษ์พัฒน์ เรืองลาภอนันต์ นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
  • น้องกาฟิวส์ จามิกร ยิ้มแย้ม นักเรียนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone