นักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีรุ่นที่ 3 เดินทางครบทุก คนแล้ว!

นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบัน เอ็ดยูดี รุ่นที่ 3 เดินทางครบทุกคนแล้วคะ! ไม่ว่าจะเป็นนัก เรียน แลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ หรือนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกคนมี Host Family ตอบรับและได้ เดินทาง ไปยังประเทศปลายทางเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้น้องๆทุกคนจะ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง พบประสบการณ์ใหม่ๆ ได้ ทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ และครอบครัวที่สองที่อยู่อีกซีกโลก พี่ๆเอ็ดยูดีขอให้ปีแลกเปลี่ยนนี้ เป็นอีกหนึ่งปีที่เต็มไปด้วย ประสบการณ์และขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นความภาคภูมิใจแก่ตัวเอง ครอบครัว และพี่ๆเอ็ดยูดีคะ 🙂

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone