บรรยากาศการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาล-เดือนพฤศจิกายน

สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมฟังการประชุมข้อมูลโครงการอันเป็นไปตามข้อกฎหมายขององค์กรแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่สอบผ่านในวันนั้นด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone