บรรยากาศการจัดสอบ TOEFL ITP ณ โรงเรียนอนุกูลนารี

สถาบันเอ็ดยูดีขอขอบคุณโรงเรียนอนุกูลนารี ที่ให้ความไว้วางใจสถาบันฯ ในการจัดสอบ TOEFL ITP ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นอีกด้วย

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone