ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 2023-2024

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา (Bureau of Education and Cultural Affairs), สมาพันธ์แลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ (The New Zealand Council for Intercultural Education) และองค์กรแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในประเทศแคนาดา สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 2023-2024 สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท ได้จัดงานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 2023-24 (Pre-Departure Orientation) เมื่อวันอาทิตย์ที่  7 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

สถาบันเอ็ดยูดีขอขอบคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ไว้วางใจให้สถาบันดูแลน้องๆในตลอดปีของการแลกเปลี่ยนค่ะ
เปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน รุ่น 10 แล้ววันนี้

ดูข้อมูลการสอบ 👉 https://edudee.co.th/test-center/

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone