ประชุมให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแก่นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่สอบผ่านเกณฑ์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าประชุม) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมและองค์กรในต่างประเทศ ซึ่งการประชุมได้มีการชี้แจ้งถึงที่มาโครงการ กฏระเบียบของการเข้าร่วมโครงการและการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเดินทางในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนและอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ปกครองทุกท่าน

ยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนและผู้ปกครองยังได้มีโอกาสพบศิษย์เก่านักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีและอตีดนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีที่มาแชร์ประสบการณ์จริงจากการใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกา 10 เดือนเต็มอีกด้วย

น้องภัทรพล เลิศชัยศิริกุล นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาปี 2017-2018 รัฐ Texas
แชร์ประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้องและผู้ปกครอง ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone