ประชุมให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ โรงเรียน ฤทธิยะวรรณาลัย

สถาบันเอ็ดยูดีให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนแก่นักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์และผู้ปกครองเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมและองค์กรในต่างประเทศ ซึ่งการประชุมได้มีการชี้แจ้งถึงที่มาโครงการ กฏระเบียบของการเข้าร่วมโครงการและการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเดินทางในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนและอื่นๆอีกมากมายที่จะช่วยประกอบการตัดสินใจแก่ผู้ปกครองทุกท่าน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone