ประธานสมาพันธ์องค์กรแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00-12.00 น. ประธานมูลนิธิ Your Education New Zealand, Mr. Kurt van Zyl, President (Your Education) พร้อมด้วยตัวแทนมูลนิธิ Education Exchange Foundation โดยคุณยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ ซึ่งลงนาม MOU กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าพบท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสพัฒนาสู่ระดับสากล

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone