ภาพกิจกรรมออกบูธและให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา สถาบันเอ็ดยูดีได้เข้าร่วมออกบูทกิจกรรมและให้ข้อมูลโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับนักเรียนที่สนใจสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 1 ปีการศึกษา
สมัครสอบได้แล้ววันนี้ ทางโรงเรียนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการสอบให้นักเรียนทุกคน (สอบฟรี)
กำหนดการสอบ
สอบวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 15.30 – 17.00 น. ที่ หอประชุมพาณิชย์กุล ชั้น 4 อาคาร 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรอกใบสมัครสอบได้แล้ววันนี้ https://edudee.co.th/high-school-exchange/

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone