ภาพลงนามความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ของโรงเรียนวิทยานุกูลนารี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee)  โดยการกำกับดูแลของ มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ นำโดยคุณยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์  ได้เข้าพบท่านผู้อำนวยการศุภโชค เข่งแก้ว โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เพื่อร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (Memorandum of Understanding – MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ไทยและแคนาดา และปรึกษาหารือในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ไปสู่ระดับโลก

สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในวันนี้และขอขอบคุณการต้อนรับอันอบอุ่นจากทุกฝ่ายค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม www.edudee.co.th

ติดตามข่าวสารผ่าน Facebook เพิ่มเติมได้ที่ คลิ๊ก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone