มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ และ Your Education ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีปรึกษาหารือกับทางคุณ Kurt Van Zyl Director จาก Your Education ประเทศนิวซีแลนด์ และมูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีในโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone