– ศูนย์สอบภาคกลาง

ศูนย์สอบจังหวัดวันสอบอาจารย์ผู้ประสานงาน
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรุงเทพศูนย์สอบกลางสำหรับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรอกใบสมัครสอบและชำระค่าสมัครสอบ 250 บาทได้ที่ คุณครูประภัสสร ผะแดนนอก นักเรียนจะสอบที่ศูนย์สอบกลาง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรุงเทพวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรอกใบสมัครสอบได้ที่ คุณครูเบญจมาศ  นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ เพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรุงเทพวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562สำหรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรอกใบสมัครสอบได้ที่ คุณครูเจนจิรา ศรีทองอุ่น ห้องพักครู 626 หรือ โทร 081-6854433 นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ เพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีกรุงเทพวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรอกใบสมัครสอบได้ที่โรงเรียน คุณครูมิ่งขวัญ นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ เพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรอกใบสมัครสอบได้ที่ คุณครูวรพีทัศน์ ดวงแก้ว ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ เพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562สำหรับนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรอกใบสมัครสอบได้ที่ อาจารย์ปัญจพร ศักดิกร  นักเรียนไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ เพราะทางโรงเรียนมีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับสถาบันเอ็ดยูดี รับสมัครระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน

ขั้นตอนการสมัครสอบศูนย์สอบโรงเรียนต่างๆ

  1. ตรวจสอบศูนย์สอบภูมิภาค
  2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ โดย ดาวน์โหลดใบสมัครสอบพร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแก่นักเรียน
  4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
  5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี 

* หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร:  02-0048828, 0863859444
ไอดีไลน์:  @edudeethailand
อีเมล์:  info@edudee.co.th
เว็บไซต์:  https://edudee.co.th
เฟสบุ๊ก:  www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม:  edudee_education
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone