– ศูนย์สอบภาคตะวันตก

ศูนย์สอบ : โรงเรียนพรหมานุสรณ์
จังหวัด :
จ.เพชรบุรี
วันสอบ :
สอบวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ผู้ประสานงาน :
สำหรับนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์และนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆ กรอกใบสมัครสอบได้ที่ คุณครูกุนทินี จำปาเรือง โทร 080-269-9629  สอบถามเวลาและสถานที่สอบได้ที่คุณครูผู้ประสานงาน

ขั้นตอนการสมัครศูนย์สอบต่างจังหวัด

  1. ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ พร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเองก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  2. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่สอบแก่นักเรียน
  3. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
  4. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนจะได้สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่เอ็ดยูดีจะเป็นผู้แจ้งวันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร:  02-0048828, 0863859444
ไอดีไลน์:  @edudeethailand
อีเมล์:  info@edudee.co.th
เว็บไซต์:  https://edudee.co.th
เฟสบุ๊ก:  www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม:  edudee_education
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone