สนามสอบส่วนภูมิภาค

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

กำหนดการสอบ
วันสอบ : วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566
สอบ : เจ้าหน้าที่จะแจ้งเวลาสอบอีกครั้ง
สถานที่สอบ : คุณครูผู้ปกระสานงานจะแจ้งห้องสอบอีกครั้ง
ค่าธรรมเนียมการสอบ : 250 บาท
สมัครสอบที่ : กรอกใบสมัครสอบที่เว็บไซต์ และชำระค่าธรรมเนียมการสอบตรงกับสถาบันเอ็ดยูดีตามขั้นตอนการสมัครสอบค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone