– ศูนย์สอบภาคเหนือ

ศูนย์สอบ : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
จังหวัด : จ.เชียงราย
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562
อาจารย์ผู้ประสานงาน : สำหรับนักเรียนผู้สนใจจากโรงเรียนต่างๆที่สนใจ กรอกใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ได้ที่ คุณครูพิศ ไชยโพนงาม โทร 064-2454935 อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งกำหนดการสอบแก่นักเรียน 

ขั้นตอนการสมัครสอบศูนย์สอบต่างจังหวัด

  1. ตรวจสอบศูนย์สอบภูมิภาค
  2. นักเรียนสามารถสมัครสอบกับอาจารย์ผู้ประสานงานตามศูนย์สอบต่างๆ โดย ดาวน์โหลดใบสมัครสอบพร้อมกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนนำไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทที่อาจารย์ผู้ประสานงาน
  3. อาจารย์ผู้ประสานงานจะเป็นผู้แจ้งวัน เวลา และสถานที่ในการสอบแก่นักเรียน
  4. ผลสอบจะประกาศหลังจากวันสอบข้อเขียนประมาณ 2 สัปดาห์
  5. นักเรียนที่สอบผ่านข้อสอบเขียนมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการและลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่เอ็ดยูดี 

* หมายเหตุ ค่าสมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 250 บาท ไม่สามารถเรียกคืนได้ในทุกกรณี

ติดต่อสถาบันเอ็ดยูดี (EduDee)

โทร:  02-0048828, 0863859444
ไอดีไลน์:  @edudeethailand
อีเมล์:  info@edudee.co.th
เว็บไซต์:  https://edudee.co.th
เฟสบุ๊ก:  www.facebook.co.th/edudee.th
อินสตาแกรม:  edudee_education
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone