สถาบันเอ็ดยูดีพานักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่น 2019-2020 สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี้ สถาบันเอ็ดยูดี ได้พากลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่น 2019-2020 กลุ่มแรกไปสัมภาษณ์วีซ่าที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา โดยนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสถาบันเอ็ดยูดีทุกคนสัมภาษณ์วีซ่าผ่านทุกคน

สถาบันขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนอีกครั้งค่ะ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone