สถาบันเอ็ดยูดีลงนาม(MOU) กับ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือระหว่างองค์กร PAX ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลสหรัฐฯในการจัดทำโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน EduDee และโรงเรียนมัธยมชื่อดังของประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone