สถาบันเอ็ดยูดีลงนาม(MOU) กับ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย หนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ได้มีการลงนาม(MOU) ความร่วมมือโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562

โอกาสดีสำหรับนักเรียน ที่ทางโรงเรียนเล็งเห็นประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก หากสนใจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย

และสหรัฐอเมริกา นักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สามารถติดต่อได้ที่คุณครูกัมปนาท

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone