เอ็ดยูดีออกบูท ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 สถาบันเอ็ดยูดีได้ร่วมออกบูทในวัน International Week ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โดยนักเรียนที่สมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนในงาน จะได้รับสิทธิพิเศษเสียค่าธรรมเนียมการสอบเพียง 100 บาท จากปกติ (250 บาท) ยิ่งไปกว่านั้นสถาบันได้มีเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเพื่อรับของที่ระลึกจากสถาบันอีกด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone