บรรยากาศการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา-สิงหาคม

สถาบันเอ็ดยูดีได้มีการจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนจากหลายสถานศึกษาชั้นนำให้ความสนใจเข้าสอบคัดเลือกชิงทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในปีการศึกษา 2020-2021 เป็นจำนวนมาก

ในช่วงเวลา 09.45 น. สถาบันได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนตามข้อกำหนดของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งได้กล่าวถึงที่มาของโครงการและกฎระเบียบต่างๆของการเข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย อีกทั้งนักเรียนยังได้มีโอกาสพบปะรุ่นพี่และฟังประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกด้วย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone