สอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

สถาบันเอ็ดยูดีขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ประสานงานในการจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานี้ ซึ่งมีนักเรียนร่วม 100 กว่าคนที่ให้ความสนใจในการสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนครั้งนี้ โรงเรียนวัดสุทธิวรารามได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกากับทางมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันเอ็ดยูดีเป็นผู้ประสานงานในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

ดูภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone