สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปี 2021-2022 (กันยายน)

บรรยากาศการสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2021-2022 ในเดือนกันยายน 63 สำหรับนักเรียนที่พลาดการสอบในรอบส่วนกลางที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 63 สถาบันได้มีการจัดการประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกแล้ว

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone