สอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปี 2021-2022 (รอบส่วนกลาง)

บรรยากาศการสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2021-2022 รอบสอบส่วนกลาง วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ของสถาบันเอ็ดยูดี

นักเรียนทุกท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นกับการสอบมากๆ สถาบันเอ็ดยูดีขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบผ่านแล้วนะคะ และขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบ เราเห็นถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาของทุกท่าน

ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ที่ https://edudee.co.th/high-school-exchange-qualifications/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone