บรรยากาศการจัดสอบ TOEFL ITP ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

สถาบันเอ็ดยูดีขอขอบคุณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ให้ความไว้วางใจสถาบันฯ ในการจัดสอบ TOEFL ITP ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณคณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและดูแลอย่างอบอุ่นอีกด้วย

 

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone