อัพเดทข้อมูลการจองสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป หมายเลขบาร์โค้ดบนแบบฟอร์ม DS-160 ที่ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวนำมาในวันสัมภาษณ์จะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ใช้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า หากท่านนำแบบฟอร์ม DS-160 ที่หมายเลขบาร์โค้ดไม่ตรงกันกับหมายเลขบนแบบฟอร์มที่ใช้ทำการจองนัดมา ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่า 

ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone