เปิดตัวหลักสูตร NCUK ณ สถานฑูต ประเทศอังกฤษ

น้องไทม์ ศิษย์เก่าเอ็ดยูดี อดีดนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานเปิดตัวหลักสูตรปริญญาตรีเส้นทางใหม่ เรียน 2 ปีในไทย และ 2 ปีใน UK การันตีการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ ณ สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย

เจ้าหน้าที่สถาบันเอ็ดยูดีได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหลักสูตร NCUK ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ณ สถานเอกอัคราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone