เปิดรับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนปี 2022-2023

สถาบันเอ็ดยูดีเปิดรับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และแคนาดา 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทาง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า

กำหนดรอบการสอบ (ศูนย์สอบกรุงเทพ)

รอบที่ 1 : วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25
รอบที่ 2 : วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25
รอบที่ 3 : วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25
รอบที่ 4 : วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ 25

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์
2. ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท โดย Mobile banking หรือ Internet banking
ที่เลขบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 410-113402-3 ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท
(นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)
3. สามารถสมัครสอบพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน โดยติดต่อขอรับใบสมัครและชำระค่าสมัครสอบได้ที่อาจารย์โดยตรง

เมื่อนักเรียนได้ทำการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามขั้นตอนของสถาบันเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์แจ้งกำหนดการสอบให้นักเรียนในวันถัดไป

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาทไม่สามารถขอคืนได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 086-3859444 / Line@ : @edudeethailand / หรือ อีเมล์ info@edudee.co.th
ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone