เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2021/2022

สถาบันเอ็ดยูดีเปิดรับสมัครสอบนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ณ วันเดินทาง กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 3 – 5 หรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ หรือ สมัครสอบผ่านอาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน

2. วิธีการชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    – เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมการสอบจากเว็บไซต์และนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขา ภายในวันและเวลาที่ทางสถาบันกำหนด
      หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ทางธนาคารจะส่งรายชื่อผู้สมัครสอบกลับมายังสถาบันโดยตรง
    – โมบายแบงค์กิ้ง
      ผู้สมัครสอบสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบโดยการโอนผ่านบัญชีของสถาบันเอ็ดยูดี
      ชื่อบัญชี บจ.เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท เลขบัญชี 005-7-06805-8 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเอกมัย
      (นักเรียนต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครสอบให้ชัดเจนตรงโน๊ทการโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสอบมายังสถาบันเอ็ดยูดี)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -19 สิงหาคม 2563 นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone