เรียนภาษาอังกฤษ ณ เมืองเคนต์ ประเทศอังกฤษ

ปิดเทอมใหญ่ที่จะถึงนี้ มาฝึกภาษาอังกฤษ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอื่นๆที่มีให้เลือกมากกว่า 50 ชนิด ร่วมกับเพื่อนนัก

เรียนอังกฤษและนักเรียนยุโรปชาติอื่นๆ อีกทั้งนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสิ้นสุดโครงการ ซึ่งสามารถนำไปประกอบ Portfolio เพื่อยื่นเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS ในอนาคต

  • รับนักเรียนอายุระหว่าง 11 – 17 ปี
  • ออกเดินทาง วันที่ 31 มีนาคม – 26 เมษายน 2561
  • โรงเรียนเป็น campus ที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ (ไม่ใช่สถาบันตึกแถว)
  • เดินทางโดยสายการบินระดับ 5 ดาว(บินตรง)
  • หอพักนักเรียน นักเรียนชายและนักเรียนหญิงแยกที่พักเป็นสัดส่วน
  • อาหาร 3 มื้อ ดูแลโดยนักโภชนาการ
  • ท่องเที่ยวสุด Exclusive เช่น Buckingham Palace, Tower of London, Stratford Upon Avon, Stonehenge, Bath, และ Bristol เป็นต้น
  • เยี่ยมชมและสัมผัสบรรยากาศมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก University of Oxford

สิทธิพิเศษ

  • ภายหลังกลับจากโครงการนักเรียนทุกคนจะได้รับการแนะแนวเพื่อสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
  • หลังกลับจากโครงการ นักเรียนจะได้รับการประเมินภาษาอังกฤษโดยแบบทดสอบมาตรฐานสากล ผลสอบสามารถเทียบเคียง TOEFL และ IELTS

โปรแกรมการเดินทาง

ข้อมูล Grosvenor Hall, Kent, UK

ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกใบสมัครออนไลน์ หรือกรอกใบสมัครและส่งด้วยตนเองได้ที่สถาบันเอ็ดยูดี
2. ชำระค่าลงทะเบียน 20,000 บาท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระค่าโครงการ) ณ วันที่ทำการใบสมัครพร้อมส่งสำเนา Passport
*พิเศษรับส่วนลด 3,000 บาท! เมื่อนักเรียนทำการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
4. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือหลังจากที่นักเรียนได้รับวีซ่า (สอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สถาบัน)
5. ปิดรับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone