เอ็ดยูดีจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สถาบันเอ็ดยูดีได้ทำการจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกากับทางมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันเอ็ดยูดีเป็นตัวแทนในประเทศไทย

ในวันสอบที่ผ่านมา มีทั้งนักเรียนภาคปกติและภาค EP ให้ความสนใจและตั้งใจในการทำข้อสอบ ทั้งนี้สถาบันจะประกาศผลสอบให้นักเรียนทุกคนทราบในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นี้

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone