เอ็ดยูดีจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

สถาบันเอ็ดยูดีได้ทำการจัดสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกาให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนไทยและสหรัฐอเมริกากับทางมูลนิธิ PAX แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสถาบันเอ็ดยูดีเป็นตัวแทนในประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมและองค์กรในต่างประเทศ นักเรียนที่สอบผ่าน สถาบันจะมีการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครอง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone