เอ็ดยูดีร่วมจัดกิจกรรม “ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับผู้นำ”

สถาบันเอ็ดยูดีเข้าร่วมบรรยายและจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารจากทั่วประเทศในห้อข้อ “ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับผู้นำ” เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ทางสถาบันขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยและนายกสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่เรียนเชิญให้เราได้ร่วมนำกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้

ดูภาพเพิ่มเติม คลิก

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone