เอ็ดยูดี เข้าพบคุณครูผู้ประสานงาน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

สถาบันเอ็ดยูดี ได้เข้าพบอาจารย์ชญาพล รุมาคม อาจารย์ผู้ประสานงานโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศปีการศึกษส 2021-2022

นักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ สามารถติดต่อรับใบสมัครสอบกับอาจารย์ชญาพล รุมาคม ได้ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone