โดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดีไม่ส่งผลต่อ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

เอ็ดยูดีมีคำยืนยันจากประธานองค์กรแลกเปลี่ยน

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone