โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ – จัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ

สถาบันเอ็ดยูดีได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนฤทธิวรรณาลัย ๒ ในการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone