โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับองค์กรแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee)  โดยการกำกับดูแลของ มูลนิธิ เอ็ดยูเคชั่น เอ็กซเชนจ์ นำโดยคุณยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ และ Mr. Kurt van Zyl ประธานสมาพันธ์องค์กรแลกเปลี่ยน ประเทศนิวซีแลนด์ ได้เข้าพบท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเรื่องโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (นิวซีแลนด์) และปรึกษาหารือในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้ไปสู่ระดับโลก

สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee) ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program ที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในวันนั้น

 

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone