2019-2020 EduDee Preparation Camp (แคมป์นักเรียนแลกเปลี่ยน)

ค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนแลกเปลี่ยนเอ็ดยูดีปี 2019-2020 ช่วงวันที่ 19-21 เมษายน 2562 ทีมงานเอ็ดยูดีจัดค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับข้อมูลอันประโยชน์ต่อการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน การใช้ชีวิตในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การเรียนในโรงเรียนที่ต่างประเทศพร้อมทั้งจัดทีมรุ่นพี่ Ambassador มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากมายให้กับนักเรียนของเรา 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone