ตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครโครงการออแพร์ อเมริกา

สถาบันเอ็ดยูดีเปิดรับสมัครเพศหญิง อายุระหว่าง 20-26 ปี 3 เดือน ที่จบคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาล หากผู้สมัครไม่ได้จบในคณะดังกล่าว จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงานกับเด็กมาอย่างน้อย 1 ปี เท่านั้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการออแพร์ จะมีโอกาสได้อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J-1 โดยได้รับรายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์จากการทำงานดูแลเด็กๆของครอบครัวอุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้รับทุนการศึกษา 500$ ต่อปี ในการเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการเรียนได้ ถ้าคุณรักในการดูแลเด็ก  ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพิ่มประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศและมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่าง การเป็นออแพร์ถือเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่นอกจากคุณจะได้ค้นพบตัวเองแล้ว คุณยังจะได้ครอบครัวหลังที่สองอีกด้วย

ตรวจสอบคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://edudee.co.th/aupair-qualification/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone