โครงการออแพร์เป็นหนึ่งในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์จะอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1-2 ปี ด้วยวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ประเภท J-1 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา ออแพร์จะมีรายได้ประมาณ 300,000 บาทต่อปี โดยได้รับรายได้ 195.75 เหรียญสหรัฐ ต่อสัปดาห์จากการทำงานดูแลเด็กๆของครอบครัวอุปถัมภ์ อีกทั้งยังได้รับทุนการศึกษา 500$ ต่อปี ในการเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นที่ต้องการเรียนได้  ในระหว่างปีออแพร์จะมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและโอกาสในการท่องเที่ยวทั่วอเมริกาอย่างปลอดภัย 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการออแพร์

สนใจสมัครเป็นออแพร์ กรอกใบสมัครออนไลน์ฟรีได้ที่ คลิ๊ก

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone