โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจัดสอบคัดเลือกชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ได้ทำการจัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่สนใจสอบชิงทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเรื่องโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(J-1) และรัฐบาลนิวซีแลนด์ เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยนักเรียนผู้สอบผ่านและเข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเดินทางไปใช้ชีวิตเป็นนักเรียนมัธยมในต่างแดน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมและองค์กรในต่างประเทศ นักเรียนที่สอบผ่าน สถาบันจะเรียนเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลโครงการฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันเอ็ดยูดีขอขอบพระคุณคุณครูผู้ประสานงานโครงการฯ คุณครูสุวารี วรรณเวช ที่ดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ สำหรับนักเรียนที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://edudee.co.th/high-school-exchange-program/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone