สถาบัน Edudee เข้าพบท่าน ผอ.เกษม สมภักดี ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ นายเกษม สมภักดี ได้นัดหมายให้ทางตัวแทนมูลนิธิ PAX นายยศวัจน์ ศิริดิษยพงษ์ เข้าพบเพื่อหารือในการทำความร่วมมือกับมูลนิธิ PAX ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล เรื่องการจัดสรรทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนให้กับนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา 2 ในปลายปีนี้

Gallery

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone