Canada-map

ประเทศแคนาดา

วิถีชีวิตดีๆ แบบแคนาเดียน

แคนาดามีทั้งเมืองใหญ่ มีศิลปะ กีฬา แฟชั่น ขณะเดียวกันก็มีธรรมชาติและป่าไม้ที่สมบูรณ์ ครอบครัวชาวท้องถิ่นและเพื่อนชาวแคนาดาจะช่วยให้คุณรู้สึกคุ้นเคย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านของนักเรียนเอง นักเรียนอาจได้ลองเล่นไอซ์ฮอกกี้ ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติหรือมีส่วนร่วมในเทศกาลเฉลิมฉลองในท้องถิ่น เช่น เทศกาลน้ำเชื่อเมเปิ้ล (Maple Syrup Festival) การประกวดแข่งขันของช่างไม้ อาจได้ไปเยือน Toronto และ Vancouver หรือลองเล่นสกีที่ Ski Resort ชื่อดังอย่าง Whistler แคนาดามีหลายสิ่งให้คุณเลือกลอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย : สำหรับนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี แบ่งเป็น Junior High (เกรด 7 – 8) และ Senior High (เกรด 9 – 12)

ระดับชั้นที่เข้าเรียน : นักเรียนจะเข้าเรียนเกรด 10, 11 หรือ 12 (สำหรับเกรด 12 จะพิจารณาตามความเหมาะสม)

บรรยากาศในโรงเรียน : แคนาดาเป็นประเทศที่ใช้ภาษาทางการ 2 ภาษา ดังนั้นนักเรียนสามารถเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสก็ได้ ขนาดของโรงเรียนจะแตกต่างกันไปโดยมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ประมาณ 100 ถึง 1,000 คน

ภาคเรียน : นักเรียนจะเรียนเต็มปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนกันยายน – มิถุนายน

ชั่วโมงเรียน : ตารางการเรียนการสอนจะมีอย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

วิชาเรียน : จะแบ่งออกเป็นวิชาพื้นฐาน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา จริยศาสตร์ และวิชาเลือก ได้แก่ ทัศนศิลป์ ภาพยนต์ ดนตรี การเป็นผู้นำ การแสดง มัลติมีเดีย และเต้นรำ

Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone