โควิด-19 อาการ

กรมควบคุมโรคของประเทศไทยได้ระบุว่าคุณอาจมี COVID-19 หากคุณมีอาการต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:

  • ไข้
  • อาการน้ำมูกไหล
  • ไอ
  • เหนื่อยหอบ
  • เจ็บคอ

และจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติที่สหรัฐอเมริกา คนที่ติดเชื้อโควิด-19 อาจมีอาการได้อีกห้าประการ รวมถึง:

  • รู้สึกหนาว
  • ปวดหัว
  • เจ็บกล้ามเนื้อ
  • หนาวสั่นซำ้แล้วซ้ำอีก
  • สูญเสียการรู้รสหรือได้กลิ่น

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคนที่ติดเชื้อโควิด-19อาจมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอย่างหรืออาจไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น วิธีเดียวที่จะทราบได้อย่างแน่นอนว่าคุณติดเชื้อไวรัสหรือไม่คือต้องได้รับการทดสอบหาเชื้อ

โปรดอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากคนอื่น และล้างมือบ่อยๆ และถ้าคุณรู้สึกไม่สบายก็ปรึกษาแพทย์นะคะ ซึ่งเดี๋ยวนี้คุณสามารถปรึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะ

ด้วยความห่วงใยจากทีมเอ็ดยูดี

ที่มาข้อมูล: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/infographic/info_eoc_250463.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Phone
Line
Messenger
Messenger
Line
Phone